SHISEIDO

  • Beauty
  • Brands
  • Celebrity
  • Works

SHISEIDO

Shiseido global movie

Starring Masami Nagasawa

Agency Dentsu &tsuzuku.tokyo
Creative Director/Writer Toshihiko Tanabe


Exec Producer Mamoru Inagaki
Producer Kazuma Uesu
Film Director GENKI ITO
DOP JIN ITO
Music SHUTA HASUNUMA
Music producer Setsu Fukushima
VFX Ring
Make Madoka Nakagawa
Hair Ikuko Shindo
Sty Mita Shinichi

  • Director: GENKI ITO
  • Director of Photography: JIN ITO

Still